Home Bedrijf Historie Netwerk Services Contact Legal
Historie
   

De ontwikkeling tot centraal netwerk 


InstalBase is in 1993 ontstaan uit de vraag van installateurs om, in plaats van diskettes, de artikelinformatie via de modem aan te leveren in gestructureerde vorm.


Het netwerk InstalBase is in eerste instantie ontwikkeld als service netwerk voor artikelinformatie voor het OFLINE-softwarepakket voor Schotman Elektro (vanaf 1999 volledig geïntegreerd in Technische Unie B.V.). Deze groothandel had als subtitel – Nèt iets meer – en dit wilde ze dan ook graag uitdragen aan haar klanten. Via de modem konden de klanten middels een unieke faciliteit in het OFLINE-pakket van KeeminK Design eerst rechtstreeks en later via InstalBase het artikelbestand met debiteurgebonden prijzen wekelijks up-to-date houden. Hierbij werden alleen de mutaties uit het totale bestand gefilterd en overgehaald, zodat de klant heel snel de nieuwste artikelinformatie tot zijn beschikking had.


Al heel snel werd de vraag uit de branche naar het elektronisch overhalen van artikelbestanden van andere leveranciers groter. Dit leidde ertoe dat InstalBase haar dienstenpakket ging uitbreiden naar de distributie van artikelbestanden van een scala aan leveranciers.


Helaas leveren de verschillende leveranciers in de branche de artikelinformatie ieder in een eigen lay-out aan. Om de gegevens te verwerken in de eigen software van de installateurs, moet er dan per leverancier een aparte importmodule aangeschaft worden. Vandaar dat ook wij steeds meer de vraag toegespeeld kregen om één, uniforme lay-out aan te bieden.


InstalBase biedt daarom vanaf 1994 de uniforme InstalBase lay-out aan: Van alle leveranciers wordt het artikelbestand ingelezen in een centrale database die de artikelvelden invoegt in de uniforme lay-out. Daarnaast blijft de originele lay-out van de leverancier ook beschikbaar voor de installateur omdat hier vaak speciale importmogelijkheden voor zijn gerealiseerd.


Deze uniforme InstalBase lay-out kan worden gebruikt om in de calculatie– en facturatie software in te lezen omdat steeds meer softwarehouses een standaard koppelingen hebben gemaakt. Natuurlijk kunnen de ASCII-bestanden ook in alle Microsoft Windows programmatuur ingelezen worden. Sinds 1997 is de vraag naar beveiligde informatie die langs elektronische weg kan worden gedistribueerd alleen maar toegenomen. Ook de rol van InstalBase is uitgebreid tot een complete EDI-tradeserver die ingezet kan worden voor allerlei doelen.


InstalBase Tradeserver voor:


0

Aanbieden van extra informatie over de artikelen, zoals gedigitaliseerde informatie (foto’s, technische tekeningen, installatieschema’s etc) en extra tekst (foldermateriaal etc.)

0

Automatisch genereren van artikelbestanden in verschillende lay-outs na aanlevering van één masterbestand door de leverancier

0

Door het inbellen met speciale KeeminK Design OFLINE-software kunnen klanten debiteurgebonden prijsinformatie ophalen. Natuurlijk zijn de bestanden ook weer eenvoudig te integreren met de eigen software

0

Doorzenden van bestelberichten via InstalBase

0

Verwerken en doorzenden van management informatie voor de door ons ontwikkelde informatie- managersoftware voor vertegenwoordigers

0

Afhandeling van bestelberichten

0

Uitgebreide e-mail faciliteiten

0

On-line updates van software

0

On-line registratie van software

0

SMS-diensten geintegreerd in Tradium software