Home Bedrijf Historie Netwerk Services Contact Legal
Services
Product database
OFLINE series
CD-ROM catalogs
Marketing tools
EDI Trade Server
E-commerce
SMS Messaging
   

Netwerkdiensten 

 

De basis van InstalBase ligt in de on-demand distributie van on-line prijs- en produktinformatie. Echter, in de loop van de jaren is InstalBase niet alleen in ledenaantal gegroeid. Ook de functionaliteit nam enorm toe en vandaag de dag worden nog altijd nieuwe on-line services ontworpen en gerealiseerd.

InstalBase is een provider van verschillende soorten diensten:


0


Berichtenverkeer

0


Sms-verkeer

0


Aanbieden van extra informatie in combinatie met bestelsoftware

0


Distributie van algemene, vertrouwelijke en/of debiteurgebonden informatie

0


Internet en intranet oplossingen

0


Online registratie en updates van software


Ook zijn specifieke diensten ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie volgens bepaalde bedrijfsstandaarden zodat de integratie van gegevens.

InstalBase blijft ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Een van de nieuwste toepassingen is het berichtenverkeer via onze SMS-service.